Sènia del Barral 63

17310 Lloret de Mar

+34 972 367 436

Diumenge i dilluns : TANCAT

Gabinet senia & associats

Professionals col·legiats en Serveis Immobiliaris A13119 - Aicat 10128
Agents Exclusius de MGS Assegurances

La nostra empresa la formem un equip humà amb ampli personal dedicat en exclusiva a diferents tasques, tant administratives i Comptables com d’Assessorament Jurídic i Gestió d’Assegurances, per poder oferir un bon servei a les comunitats de propietaris que s’administren des de les nostres dependències.

Per dur a terme aquestes tasques, els responsables de l’empresa, així com tot l’equip administratiu, hem disposat una manera pròpia de treball que ens permet tenir un perfecte seguiment de les Comunitats i abans de res, que els nostres clients se sentin segurs amb la nostra gestió , a partir de la transparència de les dades i documentació que està en el nostre despatx, sempre a disposició de tots els copropietaris, així com una estreta relació amb els presidents de cada comunitat per poder conèixer, de la manera més propera possible, els problemes que puguin sorgir en una finca.

La gestió que realitzem, referida a les Comunitats la desglossem en dos punts; 1er Gestió Administrativa i 2on Gestió Comptable, en concordança a l’estructura d’empresa que hem assumit. Tot això perquè el funcionament dins d’una comunitat, tant dels Òrgans de govern intern, com de les responsabilitats de cada un dels propietaris, siguin el més àgil possible alhora que segures i responsables.

GS

Gabinet Senia & Associats

Anys d'experiència en la gestió d'administració de finques

la gestió administrativa

Gestió col·legiada

Som membres dels col·legis oficials dels sectors que treballem i seguim estrictament tots els protocols i estàndards de qualitat en els nostres serveis.

Reunions telemàtiques

Servei d'assistència telemàtica per videoconferència a les reunions de les comunitats. Servei exclusiu per als nostres clients d'administració de finques.

Serveis de Cita Prèvia

Oferim tots els nostres serveis amb cita prèvia. Estalvia temps i cues i sigues atès pels nostres professionals en el moment que has concertat.

Dins d’aquest apartat el nostre principal objectiu és l’Assessorament a tots els membres de la comunitat. Per això ens oferim a resoldre tots els dubtes puguin suscitar-se en la interpretació i compliment de la Llei de Propietat Horitzontal, Codi Civil Català, i normes estatutàries que puguin existir dins de la copropietat. De la mateixa manera que posem el nostre interès en què la comunitat tingui un bon funcionament, moderant i tractant els problemes d’índole Comunitari que es produeixin.

Les Convocatòries a Juntes, ja siguin Ordinàries o bé Extraordinàries, aixecament i compliment de les respectives Actes de les reunions celebrades, remetent còpia de les mateixes i dels acords adoptats a cada un dels Propietaris que formen les comunitats.

Tots els processos que s’hagin de dur a terme, ja siguin d’índole jurídic com de reclamacions de tipus administratiu o bé destinades a algun o alguns propietaris en particular, diligències i avisos dins el marc que la Llei té previst per a cada un dels casos que ens ocupi.

la gestió comptable

Tramitar el cobrament de les quotes que estableixi la Comunitat per a l’adequat manteniment i conservació de la Finca, ocupa el principal objectiu d’aquest bloc, considerant un dels principals engranatges per a la correcta activitat de les comunitats.

El pagament de tots els rebuts que pertanyen a subministraments d’aigua, forces elèctriques dels elements comuns, així com el pagament i la comprovació de totes les factures que pertanyen a reparacions efectuades en la part comuna.

Efectuar les liquidacions anuals de cada exercici per grups de comptes i estats de comptes corresponents a cada propietari, entre pressupost sol·licitat i despeses reals.

La petició de pressupostos i l’estudi detallat dels mateixos per a totes les reparacions, obres, millores … que s’ocasionen en els espais comuns de la Finca, de la manera que més convingui a la Comunitat.

Gestió de rebuts

Tramitem el cobrament de les quotes establertes per la Comunitat, que podeu efectuar amb domiciliació bancària o transferència al compte de la Comunitat.

Informes de comptes

Elaborem els informes anuals d'estat de comptes, moviments, execució del pressupost, romanents, liquidacions i proposta de pressupost.

Petició de pressupostos

Gestionem la relació amb industrials per sol·licitar pressupostos per a l'execució de millores, ampliacions, renovacions o adaptacions a la Comunitat.

Immobiliària

Compra i venda d'immobles amb total garantia.

properes reunions

loading...

C.P. EDIF. PONENT

Presentat per: GABINET SENIA & ASSOCIATS
Inici: 28 maig 2022 - 11:00
Zona horària: Europe/Madrid
View Event

Gestions i serveis col·legiats amb la màxima garantia

Apagi

APAGI

Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris

MGS

MGS

Agència Marc Piña

Idealista

idealista

Soci immobiliari

API

API

Agents de la Propietat Immobiliària A13119

Aicat

AICAT

Registre d'Agents Immobiliaris 10128

TAAF

TAAF

Soci tecnològic

demana cita prèvia

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET SENIA & ASSOCIATS SL amb CIF B17580291 i domicili social al Carrer SENIA DEL BARRAL 63, 17310 LLORET DE MAR, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes. En compliment amb la normativa vigent, GABINET SENIA & ASSOCIATS SL us informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.
GABINET SENIA & ASSOCIATS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET SENIA & ASSOCIATS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que us empara la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, adreçant la vostra petició a l’adreça postal indicada adalt o al correu electrònic administracio@gabinetsenia.com
Podreu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Tramitem el cobrament de les quotes establertes per la comunitat de veïns

Tramitem el cobrament de les quotes establertes per la Comunitat, que podeu efectuar mitjançant domiciliació bancària al vostre compte o bé per transferència bancària al compte de la Comunitat o per ingrés bancari en el compte de la Comunitat.

No gestionem pagaments en efectiu en les nostres oficines.

Elaborem els informes anuals dels estats de comptes

Efectuem les liquidacions anuals de cada exercici per grups de comptes i estats de comptes corresponents a cada propietari, entre el pressupost aprovat i les despeses reals efectuades, així com els tancaments anuals amb la informació detallada de tots els moviments realitzats i els saldos existents a final d’exercici.

Petició de pressupostos i presentació a la comunitat

Gestionem la petició de pressupostos als diferents industrials i l’estudi detallat dels mateixos per a totes les reparacions, obres, millores … que s’ocasionen en els espais comuns de la Finca, de la manera que més convingui a la Comunitat, així com la gestió i seguiment dels acords i els pagaments aprovats sobre les actuacions realitzades.

obert

DIMARTS A DISSABTE
de 10 a 13h i de 16 a 19h

Com podem ajudar?

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GABINET SENIA & ASSOCIATS SL amb CIF B17580291 i domicili social al Carrer SENIA DEL BARRAL 63, 17310 LLORET DE MAR, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes. En compliment amb la normativa vigent, GABINET SENIA & ASSOCIATS SL us informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.
GABINET SENIA & ASSOCIATS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GABINET SENIA & ASSOCIATS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que us empara la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, adreçant la vostra petició a l’adreça postal indicada adalt o al correu electrònic administracio@gabinetsenia.com
Podreu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Nosaltres et contactem

Vols vendre un immoble? Deixa'ns el teu contacte i en parlem!